Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Ministria e Shëndetësisë bashkëpunon me ekspertë italianë për krijimin e programeve nacionale të skriningut të kancerit