Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Ministria e Shëndetësisë do të hartojë Strategji dhe Plan Veprimi kundër infeksioneve brenda spitalore

Ministri i Shëndetësisë i Republikës së Kosovës, Dr. Ferid Agani, i është drejtuar  me një letër drejtorit të Qendrës Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve (ECDC), z.  Marc Sprenger, duke kërkuar bashkëpunimin zyrtar me këtë qendër, në fushën e kontrollit të infeksioneve brenda spitalore.

Si masë urgjente në ballafaqim me infeksionet brenda spitalore, do të jetë pajisja e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike (IKSHP) me laboratorin special për identifikimin e baktereve me rezistencë të lartë në antibioterapi, për çka janë ndërmarrë veprime konkrete.

Me qëllim të kontrollit sa më efikas të infeksioneve brendaspitalore, Ministria e Shëndetësisë, do të miratojë  dhe promovojë së shpejti Strategjinë Kombëtare dhe Planin e Veprimit për Kontrollin e Rezistencës Antimikrobiale si dhe do të nxjerr Udhëzimin Administrativ që të sigurojë zbatimin e tyre.