Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Ministria e Shëndetësisë organizoi punëtori për Metodologjinë e hartimit të Udhërrëfyesve dhe Protokoleve klinike

alt

Prezentimin në punëtori për metodologjinë e punës e mbajti Prof.dr. Isuf Kalo, Ekspert i cilësisë dhe Drejtor i Qendrës Kombëtare për Cilësi, Siguri dhe Akreditim të institucioneve shëndetësore të Shqipërisë. Në fillim të prezentimit prof,dr.Isuf Kalo spjegoi konceptin teorik i cili na shtyn të krijojmë udhërrëfyesit dhe protokolet klinike.
Në punëtori kanë marrë pjesë anëtarë të Këshillit Kosovar për Udhërrëfyes dhe Protokole klinike dhe anëtarët e grupeve punuese.

alt