Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Ministria e Shëndetësisë publikon Planin Strategjik të Kosovës për HIV/AIDS 2009 -2013

Me rastin e 1 Dhjetorit, ditës botërore të HIV/AIDS-it, Ministria Shëndetësisë në bashkëpunim me Ekipin e Agjencive të Kombeve të Bashkuara në Kosovë ka publikuar  Planin Strategjik për HIV/AIDS 2009 -2013.