Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Miratohen masat e reja kundër COVID-19

Qeveria e Republikës së Kosovës ka mbajtur mbledhje elektronike në të cilën është miratuar edhe vendimi për masat e përgjithshme dhe të veçanta për kontrollin, parandalimin dhe luftimin e pandemisë COVID-19.

Në bazë të rekomandimeve të dhëna nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës, ministritë e linjës, palët e inte­re­sit dhe ekspertët përkatës, në këtë mbledhje u vendos për masat kundër COVID-19.

Vendimi hyn në fuqi nga dita e sotme, data 1 mars 2022.

 

Bashkëngjitur vendimi për masat e reja:

Vendimi për masat e reja kundër Covid-19- 01 mars 2022

Vendimi për masat e reja kundër Covid-19- 01 mars 2022 ENG

Vendimi për masat e reja kundër Covid-19- 01 mars 2022 SRB