Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Mjek në burgun e Lipjanit

Mjek në burgun e Lipjanit