Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Mjek në Burgun e Lipjanit

Mjek në Burgun e Lipjanit