Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

MSH bartë kompetenca të reja te Odat e profesionistëve shëndetësor

Prishtinë, 3 korrik 2017

Ministri në detyrë i  Shëndetësisë Imet Rrahmani, dorëzoi sot vendimin per bartjen e kompetencave  për akreditimin e programeve  të edukimit të vazhdueshëm profesional të institucioneve shëndetësore nga Ministria e Shëndetësisë te Oda e Infermierëve, Mamive dhe profesionistëve të tjerë shëndetësorë, Oda e Farmacistëve, Oda e Stomatologëve si dhe Oda e Fizioterapeutëve të cilës iu dorëzua edhe vendimi i bartjes së  përgjegjësisë për ri-licencim.

Ministri Rrahmani tha se falë vullnetit për punë dhe bashkëpunimit të treguar në mes Ministrisë dhe Odave, po bëhen bartjet e reja të përgjegjësive që odave ju takojnë në bazë të Ligjit.

Ai tha se MSH do të jetë përkrahëse e vazhdueshme e odave siç duhen të jenë përgjegjëse dhe bashkëpunuese odat me Ministrinë, në  procese të caktuar në bazë të përgjegjësive ligjore që ato i kanë.

Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për Odat e Profesionistëve Shëndetësor, Hysni Bajrami, tha se Ministria është në fazën përfundimtare të bartjes së kompetencave për Odat, ku pastaj kalon në fazën monitoruese të tyre, por pavarësisht kësaj MSH do të jetë mbështetëse e Odave deri në funksionalizimin dhe pavarësimin e plotë të tyre.

Përfaqësuesit e Odave u shprehën falënderues për mbështetjen e vazhdueshme që MSh-ja po ju ofron, si dhe u zotuan se në bazë të ligjit do të marrin kompetencat që u takojnë, dhe do të punojnë në vazhdimësi për funksionalizimin e plotë dhe fuqizimin e tyre si Oda.