Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

MSh dhe Komisioni Parlamentar për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale diskutojnë për zbatimin e legjislacionit dhe sfidat në shëndetësi