Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

MSh dhe QKTGJ organizuan aksion për dhurim vullnetar të gjakut