Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

MSh dhe UP nënshkruajnë Memorandum mirëkuptimi për mbështetje në realizimin e projektit të Spitalit të Ferizajt

Ministri i Shëndetësisë Prof. Dr. Rifat Latifi nënshkroi sot me Rektorin e Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”, Prof. Dr. Naser Sahiti dhe Dekanin e Fakultetit të Ndërtimtarisë (UP) Dr. Florim Grajçevci Memorandumin e bashkëpunimit me të cilën përcaktohet korniza e bashkëpunimit në funksion të përkrahjes profesionale nga UP për MSh për hartimin e kolaudimit rreth punëve të kryera në projektin e Ministrisë së Shëndetësisë me titull “Ndërtimi i Spitalit Regjional ne Ferizaj”.

Sipas këtij Memorandumi, MSh, përmes bashkëpunimit konkret me Fakultetin e Ndërtimtarisë të UP “Hasan Prishtina”, do të mbështetet për të arritur objektivat specifike profesionale, përkatësisht përfshirjen e komunitetit akademik e shkencor me standarde të pranueshme shkencore e profesionale, në shqyrtimin e punëve të realizuara si pjesë e rëndësishme për ecurinë në implementimin e projektit.

Pas nënshkrimit të Memorandumit, Ministri Latifi dhe Rektori Sahiti vlerësuan se bashkërendimi i aktiviteteve ndërmjet Njësisë për Infrastrukturë të MSh-së dhe profesorëve, asistentëve dhe studentëve të Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”, është mjaft e rëndësishme për ecurinë e realizimit të projektit në fjalë.

Sipas memorandumit, UP do të ofrojë profesionale përmes inxhinierëve të ndërtimtarisë nga Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”.