Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

MSh i bashkohet fushatës për eliminimin e dhunës ndaj gruas

Ministria e Shëndetësisë i bashkohet fushatës për eliminimin e dhunës ndaj gruas me thirrjen: ”Grave duhet t’u ruhet dinjiteti personal, duke garantuar barazi dhe përulësi si: Nënë, si Motër dhe si Bashkëshorte”.