Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

MSh: Për gjashtë muaj, mbi 300 pacientë të trajtuar jashtë vendit

Programi i Trajtimit Mjekësor Jashtë Vendit në kuadër të MSh-së është themeluar sipas Udhëzimit Administrativ (Shëndetësi) 7/2003 si program i Qeverisë së Kosovës që ka për qëllim të ofrojë asistencë plotësuese mjekësore për ata qytetarë të prekur nga sëmundjet që aktualisht nuk mund të trajtohen në institucionet publike shëndetësore kosovare dhe të cilët nuk mund të paguajnë trajtime të tilla nga fondet e tyre vetjake.

Që prej vitit 2003, kur është themeluar ky program, Zyra e TMJV e MSh-së ka pranuar 6570 aplikacione, prej të cilave ka aprovuar 5721 lëndë , derisa trajtim mjekësor përmes buxhetit të PTJV-së kanë marrë mbi  2300 persona.

Programi i Trajtimit Jashtë Vendit i Ministrisë së Shëndetësisë ka pasur në dispozicion gjatë këtij viti një buxhet prej 2 milionë eurove.