Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

MSh prezanton para donatorëve dhe menaxherëve të institucioneve planin e aktiviteteve për zbatimin e reformës në shëndetësi