Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Ndërroi jetë prof. dr. Mehmet Begraca, doktor i shkencave të Mjekësisë

Sot në Prishtinë në moshën 76 vjeçare ka ndërruar jetëprof. dr. Mehmet Begraca, doktor i Shkencave të Mjekësisë-Mjekësi epunës.

Profesor Begraca ishte i lindur në vitin 1934 në Lushnjë , kuishin vendosur prindërit e tij pas shpërnguljes nga Begraca eKaçanikut. Shkollën fillore e kishte kryer në Ferizaj, gjimnazin nëPrishtinë, ndërsa Fakultetin e Mjekësisë në Shkup në vitin1961.Disertacionin e doktoratës e mbrojti në Fakultetin e Mjekësisë nëPrishtinë, në vitin 1978.

Më vonë kreu specializimin e Mjekësisë së punës nëBeograd dhe zgjidhet ligjërues i kësaj lënde në FM të Prishtinës, kuarrin gradën e profesorit ordinar.Ka qenë edhe dekan i FM në Prishtinë,sekretar krahinor për shëndetësi dhe politikë sociale dhe një kohë tëgjatë ka qenë drejtor i Dispanzerit të punës në Obiliq.Ka botuar shumëpunime shkencore dhe ka udhëhequr një numër të madh të projekteve meinteres për shëndetësinë publike të Kosovës. Me emrin e tij është ilidhur ngusht zhvillimi i Mjekësisë së Punës në Kosovë. Ai ishtedoktori i parë i shkencave të mjekësisë së punës dhe profesori i parë ikësaj lënde në Kosovë.Me rastin e vdekjes së tij, nesër në orën 10:00 nëDekanatin e Fakultetit të Mjekësisë në Prishtinë, mbahet një mbledhjekomemorative.