Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Në Prishtinë mbahet Kongresi i Parë i Farmacisë

Punimet që do të prezantohen gjatë dy ditëve në Kongresin e Farmacisë, paraprakisht i janë nënshtruar një vlerësimi të Këshillit Profesional Shkencor, i përbërë nga ndërkombëtarë dhe vendorë.

Kongresi që pritet të sjellë në Prishtinë ekspertë të lëmisë së farmacisë, përveç nga vendet e rajonit, Evropës e Amerikës, synon që të bëhet tradicional dhe të mbahet çdo vit.

Kongresi fillon të premten nga ora 09:00, në hotelin “Grand” në Prishtinë.
 

Ftohen mediat ta përcjellin këtë aktivitet!