Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Në Prishtinë u mbajt Ecja 2010 kundër kancerit

Nëpër një mot të mirë dhe një pjesëmarrje të konsiderueshme të qytetarëve, pjesa më e madhe nga gjinia femërore, pjesëmërrësit kanë bërë një marshim simbolik nga Teatri Kombëtar deri të Hoteli Grand, ndërkohë që për rekuizitat dhe elementet përcjellëse të këtij aktiviteti, është përkujdesur kompania “Roche” nga Prishtina, AIHA dhe kontribues të tjerë.