Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Në Prishtinë u shënua Dita Evropiane e Epilepsisë

Ministri tha se ndryshimet reformuese do të prekin edhe shërbimin kombëtare profesionale të neurologjisë  dhe në këtyre organizmave të reja të shërbimeve të linjës, do të krijohen mundësi të reja , duke siguruar edhe forma alternative të mbështetjes financiare për këto shërbime me qëllim të përmirësimit të kushteve për trajtimin sa më gjithëpërfshirës të epilepsisë.
Prof. Dr. Sylen Vranica, kryetar i Shoqatës së Neurologëve të Kosovës, tha se profesionistët shëndetësor me ndihmën e Ministrisë do të arrijnë që pacientëve dhe familjareve të tyre t’ua lehtësojnë brengat.
Dr. Valbona Govori, kryetare e Shoqatës kundër Epilepsisë së Kosovës, tha se  qëllimi kryesor i shënimit të Ditës Evropiane të Epilepsisë  është ngritja e vetëdijes për tretman dhe kujdes më cilësor për 6 milionë njerëz që janë të prekur nga epilepsia në Evropë.
“Kjo ditë është thirrje për aksione për fuqizimin e trajtimit të epilepsisë dhe kundër stigmatizimit të atyre që vuajnë nga kjo sëmundje”, tha dr. Govori.