Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Në Telemjekësi ndahen nesër certifikatat për programin e ligjëratave të EVP-së në distancë

Nga koordinatorët e Programit të Telemjekësisë në regjione është kërkuar të mbahet evidenca e saktë e numrit të pjesëmarrësve, ashtu siç kërkohet në udhëzimet nga Ministria e Shëndetësisë në mënyrë që ato pastaj të vlerësohen dhe poentohen me pikë kredituese nga Bordi për EVP.

Duke i parë përfitimet nga kjo mënyre e Edukimit të Vazhduar Profesional, në prill  2009 dhe në koordinim me Bordin e EVP-së, ishte vazhduar me një cikël të ri ligjëratash, të zgjeruara edhe nga lëmi si ORL, Oftalmologjia, Kirurgjia e Fëmijëve, Kirurgji e Përgjithshme, Radiologjia dhe Interno. Shumë shpejt kësaj, pastaj iu kishte bashkëngjitur edhe Qendra për Edukim të Vazhduar në Infermieri.

 

Ceremonia e shpërndarjes së certifikatave mbahet më 6 korrik 2010 në Qendrën e Telemjekësisë së Kosovës, duke filluar nga ora 15:00.

 

Ftohen mediat ta përcjellin këtë ngjarje!