Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Në Telemjekësi nisin veprimtaritë e Edukimit të Vazhduar Mjekësor në Distancë

Leksioni që do ta hap këtë veprimtari, do të jetë ditën e premte, 25 Shkurt 2011, në ora 12:00, kurse lektor nga Tirana është Prof. Mentor Petrela, në temën: “Udhëzuesi klinik për trajtimin bashkëkohor të hemorragjisë subaraknoidale e lidhur me aneurizmën”

Prishtinë, 18. 02. 2011

Në Qendrën e Telemjekësisë të Kosovës (QTK) do të nis Programi për veprimtaritë e Edukimit të Vazhduar Mjekësor në Distancë, si një nga komponentët e rëndësishme të Programit të Integruar të Telemjekësisë dhe Shëndetit  Elektronik në Kosovë dhe në Shqipëri.

Gjatë muajit mars 2011, Programi për Edukimin e Vazhduar Mjekësor në Distancë, do të nis me disa leksione periodike rreth temave të caktuara klinike si dhe rreth aspekteve të ndryshme teorike dhe praktike të ofrimit të Telemjekësisë.

Leksioni që  do ta hap këtë veprimtari do të organizohet në mjediset e Qendrës së Telemjekësisë së Shqipërisë, ditën e premte, 25 Shkurt 2011, ora 12:00.
Lektor është Profesori Mentor Petrela, ndërsa tema e leksionit është: “Udhëzuesi klinik për trajtimin bashkëkohor të hemorragjisë subaraknoidale e lidhur me aneurizmën” (ang. “Guidelines for the Current Management of Aneurismal Subarachnoid Hemorrhage”).

Kjo temë do të transmetohet në gjithë rrjetin e qendrave të telemjekësisë në Shqipëri dhe në Kosovë dhe në përfundim, profesori  Petrela do te marrë dhe do t’u përgjigjet pyetjeve nga auditori virtual. Paraprakisht, pjesëmarrjen e kanë konfirmuar personalitete të larta nga bota mjekësore dhe akademike në Shqipëri dhe në Kosovë.

Tema është me interes të veçantë për mjekët neurokirurgë, neurologë, mjekë të urgjencës dhe të kujdesit intensiv, mjekë reanimatorë, etj., por edhe për një audiencë më të gjerë.