Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Një delegacion shëndetësor nga Kosova qëndron në Bruksel

 

Gjate këtyre ditëve ata zhvilluan takime me autoritetet e Departamentit për Shëndetësi dhe konsumatorë DG-SANCO, Këshillin Evropian për çështje ekonomike dhe sociale –EESC, Departamentin për regjione si dhe në Zyrën e Regjionit të Venetos në Bruksel, e cila ishte organizatori i kësaj vizite. Po ashtu është realizuar edhe një vizitë në Parlamentin Evropian ku delegacioni kosovare është njoftuar me punën e këtij institucioni si dhe është vizituar Zyra e veçantë e Komisionit Evropian (EU Enlargement Health) për Kosovën.

Pjesëmarrësit nga Kosova kanë marrë pjesë në Bruksel në debatet që kishin të bënin me mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të pacientëve, programet e BE-së për Ballkanin Perëndimor, për qëndrueshmërinë e tregut evropian të barnave, etj.