Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Njoftim

Njoftohen kandidatët të cilët kanë marrë pjesë në provimin kualifikues për specializime-dega Stomatologji, ( të mbajtur më 09. 03. 2012) që të paraqiten në Bordin Qendror për Shkollim Specialistik në Ministrinë e Shëndetësisë ditën e hënë, me datë 19. 03. 2012 për konsultime,  sipas këtij orari:

Grupi  A: ( kandidatët të cilët kanë pasur testin A) nga ora 10:00-10:30)
Grupi  B: 10:30-11:00 ;
Grupi  C: 11:00-11:30 ;
Grupi  D: 11:30-12:00;
Grupi  E: 12:00-12:30;
Grupi  F: 12:30-13:00;
Grupi  G: 13:00-13:30;
Grupi  H: 13:30-14:00;

Kandidatët nga Drejtimi –Mjekësi e përgjithshme, do të njoftohen në ndërkohë për terminin e konsultimeve me ta.