Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

NJOFTIM

Bordi Qendror për Shkollim Specialistik (BQSHS) i njofton kandidatët, të cilët  iu kanë nënshtruar testimit për specializim -dega e Mjekësisë së Përgjithshme se konsultimet do të mbahen më 26. 03. 2012 duke filluar nga ora 10, sipas kësaj renditje:

Grupi A: 10:00
Grupi B: 10:30
Grupi C: 11:00
Grupi D: 11:30
Grupi E: 12:00
Grupi F: 12:30
Grupi G: 13:00
Grupi H: 13:30

Konsultimet mbahen në Ministrinë e Shëndetësisë.