Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

NJOFTIM

 
Njoftohen të gjithë kandidatët të cilët kanë kontrata valide në Universitetin e Prishtinës  si staf mësimor i Fakultetit të Mjekësisë, e  që janë të interesuar për specializime në fushat gjegjëse, të lajmërohen në Bordin Qendror për Shkollim Specialistik (BQSHS) të Ministrisë së Shëndetësisë me dokumentacionin gjegjës.