Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

NJOFTIM

Ministri i Shëndetësisë i Republikës së Kosovës Prof. Dr. Ferid Agani ka nënshkruar dy vendime: Vendimin nr. 120/2012 me të cilin të gjithë punëtorëve shëndetësor që ju ka skaduar afati i vlefshmërisë së licencave, u vazhdohet validiteti deri më 31 dhjetor 2012; dhe vendimin nr.119/2012, me të cilin, bazuar në kërkesën e Bordit Qendror për Regjistrim dhe Licencim të profesionistëve shëndetësor të datës 26. 04. 2012 me nr. protokolli, 05-2243, me të cilin afati i përfundimit të procesit të barasvlerësimit të përvojës profesionale më shumë se dhjetë (10)vjeçare të profesionistëve shëndetësor, shtyhet deri më datë 30.06. 2012

Gjeni të bashkëngjitura të dy vendimet.