Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Dita Evropiane e Vetedijesimit per Antibiotike

Për këtë qëllim, nesër më 18. 11. 2009, në orën 12: 00, në Ministrinë e Shëndetësisë organizohet një Konferencë për Media, kushtuar Ditës Evropiane të Vetëdijesimit për Antibititikë.

Në konferencë do të flasin:

Dr. Mybera Mustafa, zëvendësministre e Shëndetësisë;

Dr. Lul Raka, koordinator i bashkëpunimit me Qendrën Evropiane për Kontrollin dhe parandalimin e Sëmundjeve (ECDC).

Të bashkëngjitur në atachment keni edhe:

-Letren mbështetesë të kësaj nisme evropiane të nënshkruar nga Ministri i Shëndetësisë i Republikës së Kosovës, Alush Gashi, Komisionerja e Shëndetësisë e Komisionit Evropiane, Androulla Vassiliou dhe Drejtoresha e ECDC, Zsuzanna Jakab.

-Materiale informuese lidhur me përdorimin e drejtë të antibiotikëve.