Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Njoftim

Ministria e Shëndetësisëi njofton të gjithë profesionistët shëndetësorë që ushtrojnë profesionin brendashtetit të Kosovës, të cilëve iu ka skaduar afati i vlefshmërisë së licencave,se është marrë vendimi që t’u vazhdohet validiteti deri me datë 30.06.2013.