Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

NJOFTIM

Kandidatët të cilët nuk janë përfitues nga konkursi për specializime në Psikologji Klinike, informohen se bazuar në UA 08/2011, afati i ankesave eventuale fillon nga dita e publikimit të rezultateve dhe zgjatë 15 ditë, që do të thotë deri me datë 13. 02. 2013