Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Njoftim

Prishtinë, 29 gusht 2016

Të nderuar specialistë ( të pa punësuar) të fushave mjekësore!

Ministria e Shëndetësisë është në proces të verifikimit e të dhënave të dërguara nga ana juaj. Për shkak të procedimit të hapave të mëtutjeshëm, ju lusim të sillni;

1. Kontratën e specializimit;

2. Licencën e punës dhe

3. Kopjen e letërnjoftimit

Dokumentet e kërkuara të sillen në kopje në Ministrinë e Shëndetësisë, Zyra e Personelit nr. 023, nga sot 29 gusht 2016 deri më 09 shtator 2016.

Ju faleminderit për mirëkuptim dhe bashkëpunim!