Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

NJOFTIM

Pas analizës së konkursit të fundit, konsultimeve me Kabinetin e Ministrit, Zyrën e Sekretarit të Përgjithshëm dhe miratimit  të kërkesës së Bordit Qendror për Shkollim Specialistik (BQSHP), është marrë vendim për anulimin e pjesshëm të konkursit të fundit të specializimeve, të shpallura nga Ministria e Shëndetësisë, me datën 02. 12. 20111, gjegjësisht për anulimin e konkursit që ka të bëjë me lëmin e Farmacisë.