Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

NJOFTIM NGA INSPEKTORATI SHËNDETËSOR I MSH-së