Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

NJOFTIM PËR ANULIM KONKURSI

Bordi Qendror për Shkollim Specialistik,  pasi analizoi në tërësi konkursin- njoftimin për Programin Pasdiplomik në Psikologji Klinike dhe Psikoterapi të shpallur kohë më parë në web-faqen zyrtare të Ministrisë së Shëndetësisë dhe në të përditshmen ,,Koha ditore” anuloi konkursin në fjalë, për shkak të mos respektimit të procedurave ligjore në fuqi që e rregullojnë Shkollimin Specialistik.
Për konkursin e ri, do të ketë një njoftim të radhës.