Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Njoftim për anulim të konkurseve

Njoftim për anulim të konkurseve – 14 01 2016