Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Njoftim per anulim te konkursit DL

Njoftim per anulim te konkursit DL 27 07 2017