Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Njoftim për anulim të konkursit psikolog në Burgun e Prishtinës

Njoftim për anulim të konkursit psikolog në Burgun e Prishtinës