Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Njoftim per anulim

Njoftim per anulim te konkursit  per  poziten Inspektor  Shendetesor