Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Njoftim për anulimin e konkursit Sekretar Ekzekutiv i MKK

Njoftim për anulimin e konkursit Sekretar Ekzekutiv i MKK 12.06.17