Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

NJOFTIM për anulimin e shpalljeve për avancim

NJOFTIM për anulimin e shpalljeve për avancim