Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Njoftim për anulimin e shpalljeve për avancim

Njoftim për anulimin e shpalljeve për avancim