Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Njoftim për Dhënje të Kontratës

Contract Award Notice for Assessment of hospital budgeting and payment s