Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Njoftim për kandidatët për specializime

Njoftohen aplikuesit që iu kanë nënshtruar testit kualifikues për specializime se Bordi Qendror për Edukim Specialistik Pasdiplomik (BQESP) shpall listën e kandidatëve të ranguar, bazuar në suksesin përfundimtar të përmbledhur nga pikët e përvojës (maksimumi 10 për qind), notës mesatare (maksimumi 20 për qind) dhe testit kualifikues (maksimumi 70 për qind).

BQESP vazhdon me fazën e tretë të konkursit, bazuar në kriteret e përcaktuara në konkurs sipas Udhëzimit Administrativ 11/2010.

BQESP i fton kandidatët që duke filluar nga java e ardhshme, të lajmërohen në Zyrën e BQESP në MSH  për të shprehur interesimin për lëmin e caktuar specialistike, sipas orarit dhe termineve që do të jenë në listat e publikuara në web faqen e Ministrisë.

Gjithashtu, kandidatët luten që kur të vijnë t’i kenë përcaktuar 3 opsione për lëmi në të cilat janë të interesuar për të specializuar, në mënyrë që procesi i përzgjedhjes të lehtësohet.

Më poshtë gjeni listat me rangimin e kandidatëve sipas rezultateve të përmbledhura dhe terminet e përcaktuara për ta, në procesin e mëtejmë të përzgjedhjes së specializimeve:

Lista e farmacistëve:                      E hënë, 6 qershor 2011
Lista e stomatologëve:                   E martë, 7 qershor 2011
Lista e mjekëve të përgjithshëm:     E Mërkurë 8 qershor 2011
                                                         E enjte: 9 qershor 2011
Lista e mjekëve për spitalet private: E enjte: 9 qershor 2011