Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Njoftim për periudhen e aplikimit për çmime të barnave

Njoftim për periudhen e aplikimit për çmime të barnave

Forma e deklarimit te cmimit për barna

Deklarimi i çmimit