Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Njoftim për provim të licencës Bachellor te Infermierisë dhe Mamisë

Zyra për licencim të profesionistëve shëndetësor e MSh, njofton se provimi i licencës për infermieri dhe mami, do të mbahet me datën 9, 13 dhe 14 dhjetor 2022 si dhe me datën 11 dhe 17 janar 2023,  në Ministri të Shëndetësisë

Për sqarim: Provimet e datës 14 dhjetor 2022 mbahen prej orës 09.00 për grupin e parë dhe prej orës 13.00 për grupin e dytë.

Me poshtë gjeni listat me emrat e kandidatëve dhe datat e provimit:

09.12.2022 – Provim Profesional – Infermier dhe mami të diplomuar

13.12.2022- Provim Profesional – Infermier dhe mami të diplomuar

14.12.2022- Provim Profesional – Infermier dhe mami të diplomuar

14.12.2022- Provim Profesional – Infermier dhe mami të diplomuar (13:00)

11.01.2023 Provim Profesional – Infermier dhe mami të diplomuar

17.01.2023 Provim Profesional – Infermier dhe mami të diplomuar