Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Njoftim për provim të licencës Bachellor te Infermierisë dhe Mamisë

Zyra për licencim të profesionistëve shëndetësor e MSh, njofton se provimi i licencës për infermieri dhe mami, do të mbahet me datën 04,06,10 dhe 17 tetor  2022 duke filluar prej orës 09.00 në Ministri të Shëndetësisë.

Me poshtë gjeni listat me emrat e kandidatëve dhe datat e provimit:

1. Njoftim per provim per KANDIDAT Infermieri Grupi I. 04. Tetor 2022 prej ores 9.00

2. Njoftim per provim per KANDIDAT Infermieri Grupi II. 06. Tetor 2022 prej ores 9.00

3. Njoftim per provim per KANDIDAT Infermieri Grupi III. 10. Tetor 2022 prej ores 9.00

4. Njoftim per provim per KANDIDAT Infermieri Grupi IV. 17. Tetor 2022 prej ores 9.00

0 Njoftim Te refuzuar KANDIDAT Infermieri &MAmi