Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

NJOFTIM PËR SHOQATAT PROFESIONALE

Bordi për Zhvillim të Vazhduar profesional në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë  i informon Shoqatat profesionale të mjekëve, stomatologëve, farmacistëve dhe infermierëve se zgjatet afati i dërgimit të kërkesave (aplikacioneve) për përkrahje financiare të aktiviteteve të tyre shkencore nga BZHVP deri me datën 29. 06. 2012.
Kërkesat (aplikacionet) pas kësaj date nuk do të shqyrtohen!