Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Njoftim për specializantë

Ministria e Shëndetësisë i njofton specializantët e kategorisë me vet financim 2, se nënshkrimi i kontratave të shkollimit  specialistik do të bëhet me datën 11.02.2021 dhe me datën 12.02.2021:

Lëmit Specialistikë të Mjekësisë se Përgjithshme, do të nënshkruajnë kontratat me datën 11.02.2021, duke filluar nga ora 09:00, në MSh.

Lëmit Specialistikë të Stomatologjisë, do të nënshkruajnë kontratat me datën 12.02.2021, duke filluar nga ora 09:00, në MSh.