Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Njoftim për specializantët e Mjekësisë së punës në Gjakovë

Ministria e Shëndetësisë i njofton doktorët e mjekësisë, të cilët e kanë fitur të drejtën e specializimit në kuadër të Institutit të Mjekësisë së Punës (IMP) në Gjakovë, që të paraqiten në Ministri të Shëndetësisë për marrjen e kontratave të tyre për shkollim specialistik në kuadër të IMP. Specializantët, kontratat e tyre, do t’i marrin nesër, e martë, 2 mars 2021, në ora 14:00 në Ministri të Shëndetësisë.