Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Njoftim për specializantët me subvencione

Të gjithë specializantët që paguhen nga subvencionet, ftohen që të vijnë për nënshkrimin e vazhdimit të aneks kontratës për muajin nëntor dhe dhjetor të vitit 2021, në bazë të vendimit të Qeverisë nr.12/36 të datës 22.09.2021.

Nënshkrimi i aneks kontratave fillon nga data 22.11.2021, nga ora 09.00 deri në orën 14:00 në Ministrinë e Shëndetësisë dhe përfundon me datën 30.11.2021!