Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Njoftim për specializantët me subvencione

Njoftim për specializantët me subvencione

Ministria e Shëndetësisë i njofton specializantët me subvencione se nënshkrimi i aneks-kontratave do të  vazhdoj me datë 29,  30 prill 2021 dhe 5, 6 dhe 7 maj 2021.

Të bashkëngjitur gjeni orarin për nënshkrimin e aneks- kontratave për specializantët, të cilet do të nënshkruajnë aneks kontratat me datat e lartë permendura.

Specializantët luten që ta respektojnë orarin e caktuar me përpikëri për shkak të situatës me Covid-19!

1.Kirurgji Orale 29.04.2021

2.Protetikë Stomatologjike 29.04.2021

1.Ortodonci 30.04.2021

2.Otorino & Endrokrino & Neurologji & Reumatologji 30.04.2021

1.Merkure dt 05.05.2021

2.Merkure dt 05.05.2021

Enjte 06.05.2021

E Premte 07.05.2021

 

Vërejtje:

Për datën dhe orarin e nënshkrimit të aneks kontratave për specializantët e grupeve të tjera, njoftimi do të bëhet në ditët në vijim përmes ueb faqes zyrtare të MSh-së.