Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Njoftim rreth vaksinimit kundër COVID-19

Qytetarët që nuk janë pjesë e kësaj liste, por që gjithashtu janë vaksinuar me dozën e parë sipas datave të lartë perënduara, janë duke u kontaktuar përmes telefonit, për tu vaksinuar me dozën e dytë.

Luten të ftuarit që t’i respektojnë terminet sipas listës!

Dozat e dyta 09.06 – personat të cilët nuk kanë numër kontakti